Praktiske råd og tips

For å hjelpe deg i gang, har vi satt sammen denne siden med noen pratiske råd og tips til dem som trenger
en rørlegger.

Bruk godkjente fagfolk

Alle som skal gi råd og tips om kjøp av håndverkertjenester er enige om en ting. Kjøp alltid dine tjenester av godkjente fagfolk. Bruker du ufaglært arbeidskraft eller får gjort jobben svart, står du uten rettigheter og sjansene for at jobben blir gjort feil er overhengende stor. Resultatet blir da store ekstrakostnader for å få rettet opp i skadene.
Klikk her >>

Byggeplanlegger

Bo Bygg og Bolig har laget en enkel byggeplanlegger for privatpersoner som skal bygge en bolig. Planleggeren tar deg igjennom planleggings- prosessen, steg for steg.
Klikk her >>

Spar penger på enøk

Det er penger å spare på enøk tiltak. Informasjon om effektive tiltak og kalkulatorer som viser hvor mye penger du kan spare, finner du på nettsidene til Enøk- sentrene i Norge.
Klikk her >>

Sentral klagenemnd for bygghåndverks-fagene

Er du misfornøyd med håndverkertjenestene en håndverker leverer, kan du bringe saken inn for en Sentral klagenemnd for bygghåndverksfagene (SKB).

De vil foreta en nøytral, korrekt og effektiv behandling av din klage på håndverkertjenestene din mester har levert, såfremt du er en forbruker. SKB ordningen gjelder ikke mellom to profesjonelle parter.

SKB behandler klager i annen instans etter behandling i første instans av det organ som bransjen selv har opprettet for å behandle klagen i første instans.
Klikk her >>

Byggereglene i Norge

Byggereglene i Norge er ikke bare mange, men også kompliserte. For å gjøre det enklest mulig å skaffe seg en oversikt over de viktigste, har Statens Bygningstekniske Etat samlet de viktigste på en side.
Klikk her >>

Vannskadekontoret

Unngå at vannskader oppstår. På Vannskadekontorets nettsider finner du en rekke nyttige elektroniske brosjyrer om hvordan du skal unngå vannskader.
Klikk her >>

Klageorganer

Er man misfornøyd med tjenesten eller varen som er levert gjelder følgende fremgangsmåte for å løse konflikten.

Først må du ta opp saken med selger for å få problemet løst. Fører ikke dette frem kan forbrukere ta saken opp med

Forbrukerrådets

kontor i fylket. Kontoret bistår med å finne en minnelig ordning, og eventuelt behandle og/eller formidle klagen videre til Forbrukertvistutvalget.

Forbrukertvistutvalget

er et offentlig organ som har myndighet til å avgjøre tvister som gjelder forbrukeres kjøp av håndverkertjenester fra yrkeshåndverkere (ikke privatpersoner). Deres vedtak er bindende for partene og får samme virkning som en dom, hvis saken ikke innen fire uker bringes videre til de vanlige domstolene.

Håndverkertjenester

Det er flere viktige ting å huske på når du skal leie inn en håndverker for å bygge på huset eller pusse opp. Lov om håndverkertjenester regulerer forholdet mellom håndverkeren (yrkesutøveren) og deg som kunde (forbruker). Forbrukerrådet har forenklet lovteksten for deg.
Klikk her >>

Byggesaksblanketter

Norges Byggstandardiserings- råd og Statens Bygnings- tekniske Etat har samlet de viktigste blankettene i forbindelse med byggesaksbehandlinger på ett sted. Disse er ofte gode hjelpemidler i byggesaken. Blankettene er gratis å bruke og oppdateringer av dem er alltid ført tilgjengelig her.
Klikk her >>

Avtaler om oppføring av bolig:


Det finnes flere standardavtaler for oppføring av bolig og uføring av arbeid på dem. Klikk på linken under for nærmere informasjon.